ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ποιοί είμαστε


Η «Σάτυα Σάι Ελληνικές Εκδόσεις – Βιβλία και Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρία», συνδέεται άμεσα με τον Ελληνικό Οργανισμό Σάτυα Σάι (ΕΛΛΟΣΣΑΪ), του οποίου αποτελεί όργανο.

Οι σκοποί της Εταιρίας είναι αποκλειστικά πνευματικοί, πολιτιστικοί και φιλανθρωπικοί και δεν μπορούν να γίνουν ούτε έμμεσα κερδοσκοπικοί.

Ειδικότερα, οι σκοποί της Εταιρίας είναι οι εξής:

1) Να διαδώσει το έργο του πνευματικού Διδασκάλου Σάτυα Σάι Μπάμπα και τις πνευματικές, ηθικές και κοινωνικές αξίες που περιλαμβάνονται στα κείμενά του, καθώς και στα κείμενα της αρχαίας Ελληνικής παράδοσης και των Ιερών γραφών.

2) Να συμβάλει ώστε τα άτομα να συνειδητοποιήσουν και να καλλιεργήσουν τις έμφυτες πανανθρώπινες ηθικές και πνευματικές αξίες, να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους και να ζουν σύμφωνα με αυτές.

3) Να υποκινήσει τα άτομα στην προσφορά της εθελοντικής ανιδιοτελούς υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας ότι όλη η ανθρωπότητα αποτελεί μία αλληλένδετη ενότητα.

Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται με κάθε νόμιμο μέσον και ιδιαίτερα με:

1)  Τη συγγραφή, έκδοση, εμπορία και διακίνηση με αντάλλαγμα ή μη, φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων, οπτικοακουστικών μέσων, μελετών, διασκευών κειμένων, μεταφράσεων.

2)  Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, μορφωτικών διαλέξεων και σεμιναρίων, όπως και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή Ελλήνων και μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών και άλλων συντονιστών ή ομιλητών.